Casa Enjoy

 • Casa Enjoy Girona - Garden Garden (1 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (2 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (3 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (4 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (5 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (6 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (7 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (8 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (9 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (10 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (11 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (12 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (13 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (14 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (15 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (16 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (17 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (18 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (19 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (20 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (21 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (22 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (23 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (24 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (25 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (26 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (27 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (28 / 114)
 • Casa Garden Girona Castelló d'Empúries House - Garden Garden (29 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (30 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (31 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (32 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (33 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (34 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (35 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (36 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (37 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (38 / 114)
 • Casa Terrace Girona Castelló d'Empúries House - Terrace Terrace (39 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (40 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (41 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (42 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (43 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (44 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (45 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (46 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (47 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (48 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (49 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (50 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (51 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (52 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (53 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (54 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (55 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (56 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (57 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (58 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (59 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (60 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (61 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (62 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (63 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (64 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (65 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (66 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (67 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (68 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (69 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (70 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (71 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (72 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (73 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (74 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (75 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (76 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (77 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (78 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (79 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (80 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (81 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (82 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (83 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (84 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (85 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (86 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (87 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (88 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (89 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (90 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (91 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (92 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (93 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (94 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (95 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (96 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (97 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (98 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (99 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (100 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (101 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (102 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (103 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (104 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (105 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (106 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (107 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (108 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (109 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (110 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (111 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (112 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (113 / 114)
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House - (114 / 114)
 • Casa Enjoy Girona - Garden
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Garden Girona Castelló d'Empúries House - Garden
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Terrace Girona Castelló d'Empúries House - Terrace
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -
 • Casa Girona Castelló d'Empúries House -
  Casa Girona Castelló d'Empúries House -

3-4 guests

2 rooms

3 beds

2 bathrooms

The accommodation

Inside, the house features an elegant design and all the necessary comforts for a comfortable home. The fully equipped kitchen is perfect for preparing meals. In the living room there is an Android TV with satellite dish, a sofa with comfortable seats, which makes it the perfect place to relax after a light day exploring the area. The house can accommodate up to 4 people in 2 comfortable rooms. On the 1st floor the main dormitory is located with a wedding room (180x190 cm) for 2 individuals with a low request, wardrobe, caja fuerte, satellite TV, air conditioning, mosquitoes and access to the balcony. Complete bathroom with wide ducha. En la planta baja encuentra el segundo dormitorio con una litera (80x190) para 2 personas. A courtesy bath.

Setting

At 200 meters from las Shops , from the Parque Natural de Aiguemolles, at 2 km from the sandy beaches at 500 meters from Skydive, Wind indoor, Pool de Surf, Karting, Kartingcross, Minigolf, Tennis courts and at 1 km Passarella discotheque .

Activities and attractions

At 200 meters from the shops, from the Parque Natural de Aiguemolles, at 2 km from the sandy beaches at 500 meters from Skydive, Wind indoor, Pool de Surf, Karting, Kartingcross, Minigolf, tennis courts and at 1 km from the Passarella discotheque .

[[descLang.titles.alojamiento]]

[[descLang.titles.entorno]]

[[descLang.titles.actividades]]

Registration number: HUTG-061711

Rentalia Reference num: 985870

Features of the house

Golf

Swimming pool

Garden

Barbecue

Garden furniture

Shared swimming pool

Individual garden

Air conditioning

Tv

Satellite/cable tv

Internet/wifi

Heating

Microwave

Washing machine

Iron

Coffee machine

Non smokers preferred

Pets not allowed

Bicycle rent

Static map

Address

Carrer de la Rubina,16

17487 Empuriabrava Girona (Spain)

Location/environment

2 km to the beach, 2 km to the city center, 200 m to supermarket, 200 m to a river or lake, 200 m to the bus station, 100 m to a hiking route

Activities

1 km from a golf resort, 500 m from a horse riding center

Travellers' opinions

0 opinions

Owner

Daniele verifiedcheck_circle

place

verified address

We have verified the address of this accommodation.

alarm

verified by seniority

We verify by seniority when the owner has been advertising accommodations in Rentalia for more than 12 months.

90% of answered messages . Usually replies in less than one day

Daniele speaks Spanish, English, Italian .

from 97€ per night

[[houseVars.price]] € for [[houseVars.nights]] nights

travellers traveller

Enter dates to view availability and total price

You are in luck! Your dates are available.

This season this accommodation only accepts stays of at least [[houseVars.minNights]] nights.Please note there are nights that are not free within the dates you have selected. Please change your dates.
We are unable to calculate the exact price; carry on with the booking to view it. ¡Ups! Parece que algo no ha funcionado bien

from 97 € per night

[[ houseVars.pricenight | formatNumber: houseVars.country ]] € for [[houseVars.nights]] nights [[ houseVars.totalWithoutExtras | formatNumber: houseVars.country ]] €

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Total price[[ houseVars.price | formatNumber: houseVars.country ]] €

Advance[[ houseVars.advance | formatNumber: houseVars.country ]] €

Deposit[[ houseVars.deposit | formatNumber: houseVars.country ]] €

Optional Extras

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Other house rules
Contact owner